Tuesday, 07/12/2021 - 19:13|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Lương Phú

TỔNG KẾT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10

 

Trong mỗi chúng ta ai cũng hiểu Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu năm1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy, vào mùa thu năm 1930, ngày 20/10 Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Tổ chức cao cấp nhất của Phụ nữ Việt Nam đã ra đời, đánh dấu một mốc quan trọng, chính thức công nhận vai trò và thể hiện sự tôn trọng bình đẳng của nam giới đối với phụ nữ.

Sự ra đời của Hội liên hiệp phụ nữ đã  góp phần lớn trong việc xây dựng và phát  triển của đất  nước làm cho dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Chuẩn bị kỷ niệm 91 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ VN. Thay mặt Ban thi đua trường THCS Lương Phú tôi chính thức phát động đợt thi đua tới toàn thể CB, GV, NV và toàn thể các em học sinh nhà trường:

1. Đối với CB, GV, NV

Rèn luyện tốt phẩm chất đạo đức, mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo.Thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường, của ngành. Các chính sách của địa phương.

Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tăng cường việc đổi mới phương pháp soạn bài, giảng bài, sử dụng tốt các phương tiện dạy học, nâng cao chất lượng giờ học.

Tích cực tham gia thao giảng, thăm lớp dự giờ, hoàn thành tốt công việc được phân công, hăng hái thi đua đăng ký các danh hiệu cao trong năm học.

Mỗi Cô giáo, thầy giáo thao giảng ít nhất 1 giờ trở lên bằng bài dạy điện tử đạt kết quả cao nhất với khả năng của bản thân. Mỗi CBCNV thực hiện tốt công việc được phân công. Xếp đặt  phòng thư viện, thí nghiệm cho hợp lý khoa học. .

  2. Đối với các em học sinh.

 - Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của đoàn đội, của nhà trường.

 - Các lớp không còn học sinh đi học muộn, không còn học sinh nói bậy trong trường học, không đánh nhau.

- Các lớp làm tốt công tác tự quản 15 phút đầu giờ và hoạt động giữa giờ.

- Trong học tập phải làm bài tập đầy đủ, học thuộc bài, không còn học sinh không học bài trước  khi đến lớp, trong giờ học tích cực tham gia xây dựng bài

Để đợt thi đua đạt kết quả cao. Đội sao đỏ do đoàn đội chỉ đạo phải hoạt động thực sự nghiêm túc chấm điểm đánh giá phải tuyệt đối chính xác, trung thực, khách quan.

3. Đánh giá kết quả thi đua.

- Đối với CB, GV, NV. Các tổ tổng kết đợt thi đua vào sáng ngày 17/10/2021. đánh giá những thành tích đã đạt được và những vấn đề cần rút kinh nghiệm cho các phong trào thi đua đợt sau, tổ KHXH, tổ KHTN mỗi tổ đề nghị 03 tấm gương điển hình. Tổ Văn phòng đề nghị 1 tấm gương điển hình. Các tấm gương điển hình trên là CB, GV, NV nữ trong tổ.

- Về phía học sinh. Tổng kết lớp vào chiều ngày 17/10/2021. Mỗi lớp giới thiệu 03 tấm gương điển hình là học sinh nữ có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào của Đoàn của Đội đề ra.

-  Cô tổng phụ trách Đội cùng BCH chi đoàn, đội sao đỏ lấy điểm thi đua hàng ngày và các hoạt động khác của các lớp để chọn ra 3 lớp có thành tích điểm cao nhất, nhì, ba  để khen thưởng. Gồm 1 lớp nhất, 1lớp nhì và 2 lớp giải 3

- Công tác tổng kết thi đua vào ngày 17/10/2021

- Các lớp có học sinh vi phạm cuộc vận động thi đua như xếp loại B, đánh nhau,.., vô lễ với CB, GV, NV trong nhà trường không được xét thi đua, các lớp có học sinh sảy ra đánh cắp của nhau cũng không được xét thi đua.

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 12 : 24
Năm 2021 : 4.664